How Meaning in Gujarati

નમસ્કાર દોસ્તો, આપ સૌનું અમારા બ્લોગ Meaning In Gujarati માં ખુબ ખુબ સ્વાગત છે. આજના આર્ટિકલ માં આપણે “How Meaning in Gujarati (હાઉ નો ગુજરાતીમાં અર્થ)” અને તે શબ્દ વિષે થોડી અન્ય ઉપીયોગી માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું. આશા છે કે તમને આ પોસ્ટ ખુબ ગમશે અને જરૂરી માહિતી પણ મળશે.

તમને ખબર જ છે કે અમારી Dictionary બીજી ડીક્ષનરી કરતા તદ્દન અલગ છે. અહીં તમને How શબ્દ ના ચોક્કા અર્થ સાથે થોડી વિશેષ બાબતો જોવા મળશે, જે તમને બીજી કોઈ ડીક્ષનરી માં નહિ મળે. છતાં તમને આ હાઉ શબ્દ બાબતે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો નિઃસંકોચ કોમેન્ટ કરી પૂછી શકો છો, અમે જલ્દી થી તમને ઉત્તર દેવાનો પ્રયાશ કરીશું.

આ પણ જરૂર વાંચો- Hello Meaning in Gujarati (હેલો નો ગુજરાતીમાં અર્થ)

What is “How Meaning in Gujarati” (હાઉ નો ગુજરાતીમાં અર્થ શું થાય?)

How શબ્દ નો સૌથી નજીક નો ગુજરાતી અર્થ તમને અહીં આપેલો છે. આ શબ્દ ના બીજા સમાનાર્થી શબ્દ પણ તમને નીચે જોવા મળશે. વાક્ય માં શબ્દ ના ઉપીયોગ પ્રમાણે ઇંગ્લિશ શબ્દ ના અર્થ સમજી શકાય છે.

how meaning in gujarati- હાઉ નો ગુજરાતીમાં અર્થ
how meaning in gujarati- હાઉ નો ગુજરાતીમાં અર્થ

How (હાઉ)- કેવી રીતે (kevi rite)

વ્યાખ્યા (Definition)

 • આ શબ્દ એક WH પ્રશ્ન છે, કોઈ પણ અંગ્રેજી વાક્યમાં કોઈ પણ વસ્તુની કરવાની પ્રક્રિયા જાણવા માટે આ શબ્દ નો ઉપીયોગ થાય છે. (This word is a wh question, this word is used to know the process of doing anything in any English sentence.)

હાઉ નું સાચું ઉચ્ચારણ- Proper Pronunciation

 • How (haa-u)

શબ્દ સ્વરૂપ (Word form)

 1. adjective (વિશેષણ)
 2. noun (સંજ્ઞા)
 3. conjunction (જોડાણમાં)
 4. adverb (ક્રિયાવિશેષણ)

હાઉ નો ગુજરાતી માં અન્ય અર્થ (Other How meaning in Gujarati)

 1. કઈ રીતે
 2. કેવી રીતે?
 3. કેટલે અંશે?
 4. કેવડું?
 5. શા માટે ?
 6. ક્યા કારણસર ?
 7. જે રીતે,
 8. કઈ સ્થિતિ કે હાલતમાં
 9. જેટલે અંશે

અન્ય સ્વરૂપ (Other Form)

 1. however (જો કે)

શ્રેણી (Category)

અમારી ડિક્ષનરી થોડી અલગ અને યુનિક છે, જેથી અમે કોઈ શબ્દો કે વાક્યો ને અલગ અલગ શ્રેણી માં વિભાજીત કરેલા છે. અહીં થી તમને આ શબ્દ ની કેટેગરી વિષે જાણકરી મળશે.

 • Simple Word (સરળ શબ્દ)

સમાનાર્થી શબ્દ (Synonyms)

આ શબ્દ ના સમાનાર્થી શબ્દો જો ઉપલબ્ધ હશે, તો નીચે ના લિસ્ટ માં તમને તમામ શબ્દો જોવા મળી જશે. જો નથી તો સૂચિ ખાલી હશે.

 • by means of
 • to what degree
 • through what agency
 • whence
 • by what method
 • through what medium
 • by what means
 • by virtue of what
 • wherewith
 • from what source
 • by whose help
 • after what precedent
 • according to what
 • whereby

આ પણ જરૂર વાંચો- Fastest Meaning in Gujarati (ફાસ્ટેસ્ટ નો ગુજરાતીમાં અર્થ)

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો (Antonyms)

આ શબ્દ ના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો જો ઉપલબ્ધ હશે, તો નીચે ની સૂચિ માં તમને તમામ શબ્દો જોવા મળી જશે. જો નથી તો સૂચિ ખાલી રહેશે.

આ પણ જરૂર વાંચો- Crush Meaning in Gujarati

હાઉ ના ઉપયોગ થી બનેલા વાક્યો (Example sentences using How)

 • How I wish, how it affects you.
 • હું કેવી રીતે ઈચ્છું છું, તેનાથી તને શું અસર પડે.
 • Raj How was your vacation?
 • રાજ તારું વેકેશન કેવું રહ્યું?
 • How long will it take you to get home?
 • તમારે ઘરે આવવામાં કેટલો સમય લાગશે?
 • She told us how she had been out of the house for a week.
 • તેણીએ અમને કહ્યું કે તેણી કેવી રીતે એક અઠવાડિયા સુધી ઘરની બહાર રહી હતી.
 • Answer my question, how old are you?
 • મારા પ્રશ્ન નો જવાબ આપો, તમારી ઉંમર કેટલી છે?
 • I had no idea how fast to ride a bike.
 • મને ખબર ન હતી કે કેટલી ઝડપથી બાઈક ચલાવવું છે.
 • Mrs. Patel, how are your children?
 • શ્રીમતી પટેલ, તમારા બાળકો કેવા છે?
 • No one knows how kind Ravi was to him
 • કોઈને ખબર નથી, રવિ તેના પ્રત્યે કેટલો દયાળુ હતો
 • The teacher asked all the students, how does the computer work?
 • શિક્ષકે બધા વિદ્યાર્થી ને પૂછ્યું, કોમ્પ્યુટર કેવી રીતે કામ કરે છે?
 • How did they play cricket yesterday?
 • કાલે તેઓ કેવી રીતે ક્રિકેટ રમ્યા?
 • I know how I do business.
 • મનેજ ખબર છે, હું કેવી રીતે ધંધો કરું છું.
 • Radhika did not know how to behave.
 • રાધિકાને ખબર ન હતી કે તેણે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ.
 • Yesterday the teacher asked me how he was spending the holidays.
 • કાલે મને શિક્ષકે પૂછ્યું કે તે કેવી રીતે રજાઓ પસાર કરી રહ્યો છે.
 • How do you know you’re sick?
 • તમને કેવી રીતે ખબર પડી, તમે બીમાર છો?
 • How long has Rajesh lived in America?
 • રાજેશ અમેરિકામાં કેટલા સમયથી રહેતા હતા?
 • How do I write an essay about my mother, I have to think?
 • હું મારી માતા વિશે નિબંધ કેવી રીતે લખું, તે મારે જ વિચારવું પડશે?
 • He knew how to make it work.
 • તે જાણતો હતો કે તેને કેવી રીતે કામ કરવું.
 • This is how everyone’s life works.
 • આ રીતે દરેક લોકોનું જીવન જીવન કાર્ય કરે છે.
 • How did he always accomplish that?
 • તેણે હંમેશા તે કેવી રીતે પૂરું કર્યું?
 • What she was doing was reminding him how unlucky he was.
 • તેણી જે કરી રહી હતી તે તેને યાદ કરાવતી હતી કે તે કેટલો અભાગ્યાશાળી હતો.
 • Do you know how we do it?
 • શું તમને ખબર છે કે અમે તે કેવી રીતે કરીશું?
 • So, how is ice cream made?
 • તો, આઈસ્ક્રીમ કેવી રીતે બને છે?
 • Can you show me how to turn on the computer?
 • તમે મને બતાવશો કે મારે કોમ્પ્યુટર કેવી રીતે ચાલુ કરવું?
 • Only I know how my family always celebrated Christmas.
 • ફક્ત મને જ ખબર છે કે મારો પરિવાર હંમેશા ક્રિસમસની ઉજવણી કેવી રીતે કરતો હતો.

આ પણ જરૂર વાંચો- Contact Meaning in Gujarati (કોન્ટેક્ટ નો ગુજરાતીમાં અર્થ)

FAQ

What is whom meaning in Gujarati?

This word means “કોનો” in Gujarati.

What is did meaning in Gujarati?

This word means “કર્યું” in Gujarati.

What is there meaning in Gujarati?

This word means “તેનો” in Gujarati.

What is does meaning in Gujarati?

This word means “કરે છે” in Gujarati.

What is how can meaning in Gujarati?

This word means “કેવી રીતે” in Gujarati.

અસ્વીકરણ (Disclaimer)

અહીં આર્ટિકલ માં અમારી ટીમે કોઈ પણ શબ્દ ના સચોટ અર્થ સાથે Post અપલોડ કરતા હોય છે. છતાં પણ માણસ થી કોઈક વાર ભૂલ થઈ જાય છે. તમને કોઈ ભૂલ દેખાય તો તે બાદલ અમે માફી માંગીએ છીએ અને નીચે કોમેન્ટ કરી અમને ચોક્કસ જણાવજો, જેથી અમે જલ્દી થી સુધારો કરી શકીએ.

નિષ્કર્ષ (Conclusion)

મિત્રો અહીં આ આર્ટિકલ સમાપ્ત થાય છે. આશા છે કે “What is How Meaning in Gujarati (હાઉ નો ગુજરાતીમાં અર્થ શું થાય?)” પોસ્ટ તમને ખુબ ઉપીયોગી લાગી હશે અને તમને તમારા પ્રશ્ન નો જવાબ મળી ગયો હશે. આવીજ માહિતી માટે અમને Facebook, Instagram, Twitter and Sharechat જેવા સોશિઅલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહિ.

Leave a Comment

Follow us on

meaning in gujarati logo

Here you can find all words meaning in Gujarati and English. Best Gujarati to English and English to Gujarati Dictionary.

Contact us

Address- L23, Winx Tower, Frankfurt am main, Germany-60311

meaningingujarati.net@gmail.com

Mon to Friday
9:00 am to 18:00 pm